Valoració de les idees (Grupal)

Apertura: Thursday, 24 de July de 2014, 09:20
Cierre: Thursday, 31 de July de 2014, 09:20

Recupereu el document "Què hem trobat?" per revisar les propostes d'idees que vàreu plantejar-hi. Agafeu, també, aquelles idees que vàreu descartar en aquell moment i trieu-ne cinc.

Recolliu aquestes cinc idees al document "Valoració d'idees" i, de forma consensuada, establiu-ne una valoració argumentada en funció de la seva precisió, eficiència i viabilitat.

Guardeu el document al Drive de l'equip amb el nom valoracioidees_nomdelgrup.