Què hem trobat? (Grupal)

Per fer aquesta activitat, heu d’haver llegit el document adjunt al tema "Triem la idea definitiva"

Heu d'identificar, com a mínim, cinc possibles solucions al vostre problema. Aquestes solucions han de quedar recollides al document "Què hem trobat?" i han d'estar el màxim de definides, ja que després necessitareu aquest document per acabar de triar la vostra idea.

Guardeu-lo amb el nom quehemtrobat_nomdelgrup en el vostre Drive de l'equip.