Què sabem? (Grupal)

Per realitzar aquesta activitat heu d’haver llegit prèviament el document  “Triem la idea definitiva”.

Heu d'omplir el document "Què sabem?" reflexionant, entre tots els membres de l'equip, quines són les vostres mancances d'informació i les vostres capacitats.

Un cop consensuades les respostes, guardeu-lo amb el nom quesabem_nomdelgrup al vostre Drive de l'equip.