Acta de la primera trobada amb l'expert (Grupal)

En tots els grups de treball  professionals, quan es fa una reunió (ja sigui interna del propi grup o amb altres persones o grups), s’han de prendre anotacions sobre el que es parla a la reunió, les propostes que es fan, les noves idees que sorgeixen o les solucions que es decideixen aplicar als problemes tractats. També és útil anotar les idees que us venen al cap durant la reunió per a què no se us oblidin, ja que per intervenir-hi heu d’esperar el vostre torn de paraula.

Aquests documents són molt importants per a posteriorment poder consultar-los en cas necessari o bé per, simplement, deixar constància del què s’ha tractat a la reunió.

En aquesta activitat, cada membre del grup ha de prendre notes sobre el que es discuteix a la reunió, les diferents aportacions i idees de l’expert, dels vostres companys i companyes de grup, les idees que voleu exposar, etc.

En acabar la primera trobada amb l’expert, heu de reunir-vos i posar en comú les vostres anotacions en un únic document. Aquest ha d’incloure la següent informació obligatòria:

-          Data de la reunió

-          Lloc de la reunió

-          Tema de la reunió

-          Assistents a la reunió

-          Persones absents a la reunió

-          Qüestions exposades a l’expert, amb les corresponents respostes

-          Idees aportades per l’expert.

-          Idees aportades pels diferents membres del vostre grup

-          Conclusions de la reunió

-          Altres anotacions que creieu importants

Un cop finalitzada l’activitat, anomeneu el document anotacions_trobadaexpert1_nomdelgrup. Deseu aquest document al vostre Drive de grup i no oblideu enviar-li l'enllaç al vostre professor/a .