Penjar els documents a la vostra web (Grupal)

En la vostra pàgina Web, pengeu els documents generats a les activitats anteriors. (temporització: 30min)

Podeu penjar els documents directament o bé els links corresponents del vostre Drive de grup.

Per a que quedi correctament organitzat, creeu dues subpàgines especials amb els noms següents:


Nom Subpàgina

Documents que heu de penjar

La nostra empresa

Descripció de la vostra empresa

Descripció del problema

  1. llistaprioritzada_nomdelgrup.
  2. arbreproblema1_nomdelgrup
  3. arbreproblema2_nomdelgrup
  4. descripcióproblema1_nomdelgrup
  5. descripcióproblema2_nomdelgrup

En finalitzar l'activitat, envieu el link del lloc web de l'equip al vostre professor/a.