Creació del logo (Grupal)

Oberta el Wednesday, 6 May 2015, 00:00
Venciment: Wednesday, 13 May 2015, 00:00

Heu de crear el logo de la vostra empresa que pot ser a partir d'imatges tractades, fusionades, modificades, creades per vosaltres mitjançant dibuixos escanejats o fotografies,... Podeu fer servir programes específics de retoc d'imatges com ara GIMP.

El logo ha de ser clar i ha de reflectir el nom del vostre grup. És important que doni informació sobre quina és la funció de la vostra empresa.

El logo ha d'estar a la pàgina web de l'equip que ja teniu creada, tant a la pàgina principal com a la resta de pàgines i també a tots els documents que genereu a partir d'ara.

Guardeu el logo en format jpg o png amb el nom logo_nomdelgrup. Quan el professor o professora us doni el vist-i-plau ja podeu inserir-ho a tots els llocs relacionats amb la vostra empresa (temporització: 60 min)