Tasca: Adreces IP (Individual)

Oberta el Thursday, 28 May 2015, 00:00

Amb el que s'explica al llibre Connexions amb fils:

  • esbrina l’adreça IP de l’ordinador on estàs treballant.
  • determina i comprova les adreces IP de www.edu365.cat, http://ensenyament.gencat.cat i de la pàgina web del teu institut.
  • esbrina l’URL de les adreces 213.176.163.147, 216.58.210.163 i 37.187.128.177

Guarda les respostes en el document adrecesIP_cognom i guarda'l a la teva carpeta personal del Drive. Posa l'enllaç del document a la Tasca.