Pràctica 4: Transmissió per engranatges

Descarrega el següent document pràctica 4 i respon a les preguntes. 

Posteriorment envia la tasca com p3_cognom.pdf i guarda-ho al portafoli personal.