Pràctica 2 La transmissió per corretges

Descarrega el següent document pràctica 2 i respon a les preguntes. 

Posteriorment envia la tasca com p2_cognom.pdf i guarda-ho al portafoli personal.