Pràctica 1: La transmissió per cadena

Descarrega el següent document pràctica 1 i respon a les preguntes. 

Posteriorment envia la tasca com p1_cognom.pdf i guarda-ho al portafoli personal.