Pràctica 3: Sistema Biela-Manovella

Desa la pràctica com p3_cognom.phz i envia la tramesa al moodle i al teu portafoli personal.