Tasques de l'equip (Grupal)

A mida que aneu completant les etapes del projecte, heu de marcar la feina realitzada en el document "tasques del grup" adjunt al tema. Deseu el document amb el nom tasquesgrup_nomdelgrup.

Deseu el document que heu generat al Drive de grup i envieu l'enllaç del document al vostre professor/a. (no oblideu indicar el nom del grup. Per evitar duplicitats, recordeu que només cal que un dels membres del grup pengi el document)