Què sap el nostre equip? (Grupal)

Amb els documents "Què en sé" de cadascun dels membres de l'equip, realitzeu la tasca del document adjunt "Què sap el nostre equip?". En finalitzar l'activitat, deseu el document amb el nom quesapgrup_nomdelgrup.

Deseu el document que heu generat al Drive de grup i envieu l'enllaç del document al vostre professor/a. (no oblideu indicar el nom del grup. Per evitar duplicitats, recordeu que només cal que un dels membres del grup pengi el document)