En aquest mòdul es presenten qüestions clau per a la comprensió del marc teòric, metodològic i social en què es desenvolupa l’integrador social que són determinants per a la pràctica professional.