En aquest curs treballareu diferents aspectes sobre el que es coneix com a enginyeria del programari. Veurem diferents tipus de llenguatges i diferents metodologies de desenvolupament de programari. Diferents tipus de proves, documentació i optimització de programes. I finalment treballarem introduïrem el llenguatge de modelat UML.