Curs introductori sobre com programar/modificar un mòdul d'OpenERP: Objectes, vistes, accions, menús, assistents. Herència. Traduccions. Seguretat. Creació d'informes.