En aquest curs treballareu sobre Bases de Dades des de diferents àmbits. En la primera UF ens centrarem més en conceptes teòrics, l'anàlisi i modelat de les Bases de Dades. En les UF 2 i 3 treballarem amb un SGBD corporatiu SQL-Oracle i programarem amb PL/SQL.