MP04 RECURSOS HUMANS I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (AFI/ADI 2 grups)

UF1: PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE RECURSOS HUMANS

UF2: RECLUTAMENT I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL