Aquest curs és la compleció del Mòdul 2 Bases de Dades, dels cicles de DAW/DAM. A segon curs impartim la UF4 Bases de dades objecte-relacionals. Treballarem amb un SGBD corporatiu SQL-Oracle que suporti orientació a objectes i programarem els mètodes amb PL/SQL.