En aquest curs treballareu diferents aspectes sobre el que es coneix com a enginyeria del programari, veureu diferents tipus de llenguatges, diferents metodologies de desenvolupament de programari, diferents tipus de proves, documentació i optimització de programes, i finalment veureu el llenguatge de modelat UML.