En aquest curs treballareu sobre Bases de Dades des de diferents àmbits. A la primera UF ens centrarem més en conceptes teòrics, l'anàlisi i modelat de les Bases de Dades. En les UF 2 i 3 treballarem amb un SGBD corporatiu MariaDB i programarem funcions, procediments i disparadors. La UF4 ens mostrarà les BD NoSQL (MongoDB).