UF 1 : Persistència amb fitxers
UF 2 : Persistència amb BDR , BROR i BDOO
UF 3 : Persistència amb BD natives XML
UF 4: Components d'accés a dades