Mòdul professional MP09: Empresa i administració

Durada : 165 hores

UF 1: Innovació i emprenedoria - 33 hores

UF 2: empresa i activitat econòmica- 24 hores

UF 3: Administracions públiques - 60 hores

UF 4: Fiscalitat - 48 hores