Aquest mòdul   pretén  capacitar la futura tècnica d'Integració social per planificar, executar i avaluar programes d’entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social amb persones en situació de dependència física, psíquica, sensorial o social.