Aquest mòdul té com a finalitat proporcionar als futurs professionals eines i estratègies per facilitar i/o millorar la comunicació d’aquelles persones que, per diferents raons, no disposen de la parla o poden fer-ne un ús amb limitacions. Els professionals que atenen persones en situació de dependència usuàries dels SAAC hauran de maximitzar la seva comunicació tot adaptant-se a les seves necessitats i característiques.