Tenir cura del desenvolupament afectiu, moral i social dels infants és una tasca bàsicament de les famílies, però l’escola, que prepara l’individu per a viure en societat i  és la “continuïtat ampliada” de l’espai familiar. Per aprendre ens calen les emocions i conèixer la importància de l´educació emocional posarà en valor cada proposta educativa a infantil.