Conèixer les característiques pròpies de cada edat, la importància de l´observació i seguiment del desenvolupament motor  per entendre la seva evolució. Ens proposem valorar la importància de la detecció precoç, la importància de l´estimulació primerenca i la vivència de la psicomotricitat.