El tractament de les necessitats bàsiques de l´infant són cabdals al llarg del seu desenvolupament. La incorporació d´hàbits proporciona als infants autonomia i seguretat, per gaudir d´una bona salut física i mental.