Espai on es procura la creació de vincle, implicació i interacció amb l'aprenentatge, el centre i l'entorn, amb una actuació docent generadora de confiança i d'expectatives positives que acompanyi a l'alumnat en el seu creixement personal, social i professional.