Mòdul professional MP01: Comunicació i atenció al client

Durada : 132 hores

UF 1: Processos de comunicació oral i escrita a l' empresa - 55 hores

UF 2: Atenció al client - 44 hores

UF 3: Gestió documental, arxiu i registre - 33 hores