MP08 OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE SUPORT (GAD2)

UF1: SELECCIÓ I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

UF2: OPERACIONS LOGÍSTIQUES DE SUPORT ADMINISTRATIU