UF1: Llenguatge de guions de servidor

UF2: Implantació de gestors de continguts