Mòdul professional 5: Ofimàtica i procés de la informació

Durada: 132 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades.  33 hores

UF 2: Tractament avançat de la informació, arxiu i registre.  33 hores

UF 3: Gestió de bases de dades, dissenys de fulls de càlcul i integració d'aplicacions.  66 hores