El joc és l’activitat bàsica i fonamental que fan els infants de manera natural. Amb el joc aprenen i s’expressen. El joc està considerat un dret fonamental dels infants, el dret a jugar. Des d’aquest plantejament, els professionals de l’educació infantil han de conèixer i aplicar la metodologia del joc.