El 1r curs de Grau Superior d'Administració i Finances i d'Assistència a la direcció.

Projecte de 5hores que es farà setmanalment en dues sessions. A aquestes hores les anomenarem TASQUES EMPRESARIALS: TEM

“Projecte TEM” al llarg de 5 hores setmanals durant tot el curs 5*33= 165 h

Objectiu: Arribar a una visió globalitzadora dels mòduls que integren el primer curs dels Cicles desenvolupant tasques reals que es podrien trobar en qualsevol empresa. Aprendre a treballar en equip. Analitzar les diferents àrees de l’empresa. Relacionar continguts i ser capaços de donar respostes argumentades.

Desenvolupar capacitats clau: autonomia, organització, autonomia, treball en equip, resolució de problemes.

Aprendre a Aprendre