Didàctica de l'Educació Infantil és un mòdul que té com a pilars fonamentals: l´infant, l´escola, el rol de l´educador/a infantil, la normativa i els paràmetres de la intervenció educativa, tant en l'àmbit formal com no formal.