ELNA-febrer.jpg

La Fundació Elna (http://fundacioelna.org/) engega un projecte inclusor per excel·lència perquè propicia que qualsevol ciutadà independentment de l’edat, sexe, professió, posició social o cultural tingui l’oportunitat de relacionar-se de forma continuada i amb un objectiu comú, amb un noi o noia amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

L’eix central d’aquesta activitat és facilitar els coneixements necessaris per a impulsar l’alfabetització digital i la comunicació en xarxa d’aquests col·lectiu. Volem assegurar que totes les persones amb DI que pertanyin a la Fundació ELNA tindran l’oportunitat d’adquirir les competències bàsiques en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Per tal de desenvolupar aquest projecte, Pere Albertí com a director de l'Institut Montilivi i Montse Castellana com a presidenta de la Fundació ELNA,  han subscrit un conveni de col·laboració  segons el qual la fundació pot utilitzar l’espai virtual Moodle de l'Institut Montilivi com a eina de comunicació i d’aprenentatge.