M02 OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE COMPRAVENDA

  • UF1 Circuit administratiu de la compravenda
  • UF2 Gestió d'Estocs
  • UF3 Declaracions fiscals derivades de la compravenda (IVA)