Matemàtiques 2n d'ESO A i B Curs 2011-2012

A travès d'aquest crèdit  desenvoluparem i millorarem el raonament matemàtic mitjançant la resolució de problemes i la reflexió sobre el procés seguit.

Aquest espai vol ajudar-vos a reforçar el crèdit comú de matemàtiques de 3r d'ESO. ; -)