Formació bàsica ABP mes de juny 2021

Certificat de Professionalitat: Operacions auxiliars de manteniment de carrosseries de vehicles

I hope you enjoy this course and you can find useful materials to improve your spoken English!!!!