Fons de material elaborat i recollit per fer Adaptacions Curriculars Individualitzades (ACIs) a l'ESO. Llistats d'alumnes que reben recursos d'atenció a la diversitat. Seguiment de l'atenció de l'EAP.

Curs elaborat per la professora Pili Surís. Des de fa uns anys, la comissió de Dinamització de l'Institut Montilivi està treballant en la línia pedagògica que s'hi presenta.

Curs adreçat als gestors moodle dels diferents departaments. Trobareu documents i enllaços d'interés per a la vostra tasca de suport.

Pla d'impuls de la lectura

Pla d'escriptura (formació de professors)

TUTORIA BATXILLERAT
Tutoria de BATXILLERAT
Institut Montilivi - Girona